wimpel

Met vlag en wimpel

Wat is eigenlijk het verschil tussen een vlag en een wimpel?

Op Wikipedia staat: Een vlag is een rechthoekig stuk doek aan een stok of mast, dat wappert in de wind. Vlaggen bestaan al heel lang. Al in de prehistorie tekenden de mensen vlaggen op de rotsen of op dierenhuiden. Ook de Egyptenaren voerden vlaggen aan een soort speer mee. Een wimpel is een smalle strook stof, die aan een vlaggenmast wordt bevestigd en die geheel zelfstandig boven in de mast, of anders direct boven de vlag komt te hangen. De lengte van een wimpel is meestal iets groter dan de diagonaal van de vlag die doorgaans aan de mast wappert.

Waarom een wimpel?

De wimpel is vooral een Nederlands fenomeen. Nederland heeft een vanuit rijksoverheid opgestelde vlaggen-instructie. Alle overheidsgebouwen en provincies in Nederland dienen zich aan deze instructies te houden. De vlag mag in zeer beperkte gevallen gehesen worden. Voor een wimpel geldt dit niet. Vandaar dat de wimpel in Nederland extra ontwikkeld is om de “kale” vlaggenmast, in tijden dat een vlag niet gehesen mag worden, wat op te vrolijken.

Welke wimpels kennen we?

De oranje wimpels:

Op nationale herdenkingen en feestdagen wordt de Nederlandse vlag gehesen. Wanneer het gaat om een verjaardag of het overlijden van iemand van het Koninklijk huis dan wordt de oranje wimpel mee gehesen. Deze geeft een extra betekenis aan de Nederlandse vlag.

De oorlogswimpels:

Ook op schepen wordt gebruik gemaakt van wimpels. Zo kennen we de oorlogswimpel. Deze langwerpige rood-wit-blauw gekleurde wimpel werd gehesen op marine-schepen om zich te onderscheiden van koopvaardijschepen.

De blauwe wimpels:

Een blauwe wimpel is een onderscheiding die schepen kregen als zij het snelheidsrecord behaalden voor het oversteken van de Atlantische oceaan. Er zijn twee oversteken, te weten de westelijke en oostelijke oversteek. Op elke oversteek kon een nieuw snelheidsrecord worden gevestigd. Het bezitten van de blauwe wimpel leverde veel populariteit op voor passagiersschepen. Ook werkte het prestige-verhogend voor rederijen. Tussen Engeland, Duitsland en Frankrijk was er veel concurrentie.

andere wimpels:

Tegenwoordig zijn er veel meer soorten in omloop vooral van Nederlandse bodem. Zo zijn er bijvoorbeeld wimpels van alle 12 provincies in Nederland te koop.

Een nieuwe uitvoering:

Omdat de gewone wimpel veel lawaai maakt tegen de vlaggenstok is er nu een andere uitvoering te koop. Namelijk de fluisterwimpel. Deze uitvoering heeft in plaats van houten dopjes, rubberen dopjes. Dit voorkomt geluidsoverlast en ergernis voor menigeen, terwijl je wel de vlaggenmast kan opvrolijken en betekenis kan geven.